Vores projekter


Hos BØGELUND A/S spænder vores ydelser bredt fra mindre entreprenøropgaver til totalentrepriser og ejendomsudvikling.


Uanset hvilken opgave vi står overfor sørger vi for at kvaliteten er i højsædet og vores projekter udføres af vores professionelle interne fagpersoner og specialister samt i tæt samarbejde med eksterne partnere.

 

Her kan du se et udvalg af vores projekter

exterior_B-Garden_rettet version04
Exterior_S-Garden_rettet version
interior_S-House_LR
interior_S-House_KT
interior_B-House_LR
interior_B-House_KT
Bathroom_visualization

Skolegade 15


BØGELUND A/S er igang med at udvikle et nyt boligområde med lejeboliger i Hørve. 


Boligerne opføres i god håndværksmæssig kvalitet - murede facader i rødbrun tegl. Klinker i badeværelse, entre og teknik-rum og trægulve i de øvrige rum, der er desuden gulvvarme i alle beboelsesrum.


Til boligerne opføres et fælleshus, der skal danne rammerne for et hyggeligt fællesskab. Der er lagt op til at udemiljøet i de grønne fællesarealer skal være en afslappende og skøn oase.


Du kan downloade lejeopstillingen hos Nybolig Development HER


Boligerne forventes klar til indflytning pr. 1/6-2023, endelig dato vil fremgå af lejekontrakten.


Kontakt Nybolig Development allerede nu, for blive skrevet op til en bolig, for at der på et senere tidspunkt kan indgås
lejekontrakt - tlf. 59911248

2 - Oversigtstegning Byggefelt D. Getsøvej Nyk.Sj. D. 22-07-2022
DSC_0231
DSC_0102
DSC_0274
DSC_0042
1 - Oversigtstegning A+B. Getsøvej Nyk.Sj. D. 22-01-2022
Principskitse - Getsøvej 10-02-2022
1 - Område D - Getsøvej D. A 17-07-22. 22-04-2022
3 - Perspek. skitse, Dobbelthus Byggefelt D, Getsøvej Dato. 19-07-22
Fac. + gavle, Dobbelthus Byggefelt D, Getsøvej Dato. 19-07-22
Plan, Dobbelthus Byggefelt D, Getsøvej Dato. 19-07-22

Getsøvej


Ved vandtårnet i Nykøbing er BØGELUND igang med at udvikle tre nye og naturskønne boligområder. Boligerne bliver opført som rækkehusbebyggelse i halvandet plan, henvendt til både familier og seniorer.


Salget er i gang 

Vil du bo ned til Grønnehave Bæk, med Grønnehave Skov i baggrunden? Projektsalget af ejerboligerne Gårdhusene som ligger ned til Grønnehave Bæk, med Grønnehave Skov i baggrunden er i gang. Kontakt Nybolig for mere information.


Kontakt Nybolig Odsherred på tlf. +45 59318900

DSC_0113
torpet 40
1e25df07-b937-4583-88bd-27e5b904a64f
8671417f-683f-4499-8718-c47b3d011537
9d5b93ab-13f9-4de1-9ecb-6893f58188d7

Torpet 40


I Holbæk opfører BØGELUND A/S 16 boliger for en lokal bygherre. Boligerne opføres som dobbelthuse udformet som traditionelle længehuse.


Længehusene opmuerer BØGELUND A/S i lys tegl og taget bliver belagt med røde tagsten.


Hver bolig får en privat have og et udhus. Samtidig opføres der for hver boliggruppe et større fælleshus.


Der etableres grønne friarealer der indbyder til fysisk aktivitet og fungere som sociale rum for områdets beboere.

39a1c384d6ab4b35b31e381813110f79
bad2460c60784f0f843dcc896cb3dfc1
20211124_103053
529dc809effc4f72a5e89ed0be1cf1c4

Egeskoven


En bæredygtigt bydel tager form i Egebjerg, Odsherred.


BØGELUND A/S har som totalentreprenør stået for byggemodningen af bydelen Egeskoven.


Opgaven har bestået af projektering, udførsel af det interne private vejnet og det tilstødene komunale vejnet. Etablering af diverse forsyningsledninger og etablering af Egeskovens private spildevandsrensningsanlæg i samarbejde med Kilian Waters.

Vallekildevej 8. fra linkedin

Vallekildevej 8


Cafe, Butik og Ungdomsboliger i Hørve.


BØGELUND A/S ønsker at fremme lokalmiljøet og har et nyt og spændende projekt på tegnebræddte.


I samarbejde med CHB ARKITEKT er udvilingen af Vallekildevej 8 i Hørve skudt i gang.


I 2022 opføre BØGELUND en ejendom der skal huse en hyggelig cafe og butik på stueplan og unddomsboliger på 1. sal.

1 - Oversigtstegning - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
3 - Type A - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
4 - Type B C D og E - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
5 - Principsnit Type A B C D og E - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-
2 - Situationsplan - Byggefelt C. Hovvejen Hørve D. 15-07-2022
Kortbilag 3_illustrationsplan 15.02.21
Areal set fra Hovvejen

Vallekildevej 70

Bøgelund A/S er igang med at udvikle et nyt boligområde i Hørve med plads til forskellige ejerformer og boligtyper.  Lokalplanen er vedtaget og vi

har netopp sat gang i salget af de første otte parcelhuse. CHB ARKITEKT har tegnet 5 forskellige boliger på mellem 120 kvm og 159 kvm med forskellige plantyper, som de kommende parcelhusejere kan vælge imellem.


Salget er igang

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du kontakte Nybolig på tlf.: +45 59 31 89 00/mail: 4550@nybolig.dk eller Peter Bøgelund på tlf.: +45 23 84 79 81/mail: peter@boegelund.org

m.a.99.3.01 Facader
m.a.99.1.00 Situationsplan

Søndergade 32


I Hørve opfører BØGELUND A/S 3 senior venlige boliger i stueplan og 2 udlejningsboliger i tagetagen.


Facaderne vil fremstå dels i blank og/eller pudset og malet murværk og evt. beklædning med træ med der tydeligt markerer at huset indeholder flere boliger ligesom gamle byhuse der ligger side om side.


Boligerne i tagetagen vil have velux vinduer mod øst og kvist/velux vinduer mod vest. Taget vil have 45 gr. hældning med sorte tagsten.


Bebyggelsen vil have fælles parkeringsområde, hvor der også vil være fælles cykelskur og depotrum til hver bolig. Til hver bolig er der et privat havestykke mod vest, samt terrasse ved indgangsfacaden.

1
3

Nyt Seniorbofællesskab


BØGELUND A/S udfører jord-, kloak-, beton-, facade-, belægning-, og gartnerarbejde for Thormann A/S som opfører 24 boliger for Den selvejende almene ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet på Getsøvej v/ OK Fonden.


Boligerne kommer til at ligge i den sydlige del af Nykøbing Sjælland ved det gamle vandtårn tæt op ad Grønnehave skov.


De 24 boliger er fordelt på 3 boligtyper – alle i 1 etage. Hver længe indeholder 3 eller 4 boliger og boligtyperne er blandet i byggeriet.


BØGELUND A/S er i gang med at kloakerer området og skal herudover stå for at støbe boligernes fundament, terrændæk og opmure boligerne i gule teglsten. Herudover skal vores dygtige anlægsgartnere sørge for at området får en frodig og landskabelig beplantning, med flotte anlagte stier.